Podpora na mieru priamo od výrobcu

Komplexné myslenie, zmysel pre vzájomné vzťahy a súvislosti, kompetentnosť riešenia do posledného detailu – to je to, čo od seba vyžadujeme a čo z nás robí spoľahlivého partnera vo všetkých otázkach vykurovania, chladenia a systémovej techniky. A to znamená viac než len vývoj produktov.

Naša ponuka služieb zahŕňa pestrý program školení a seminárov pre zákazníkov a partnerov, komplexné poradenstvo v oblasti projektového podnikania v každej fáze plánovania, cielenú podporu predaja prostredníctvom digitálnych aplikácií a softvérových riešení, ako aj komplexný, kompetentný zákaznícky servis.

Popredajný servis a služby

Zásobovacie technické zariadenia sa stávajú čoraz komplexnejšími. To platí pre techniku, ako aj pre povinnosti týkajúce sa dokumentácie a testovania. S popredajným servisom spoločnosti Reflex ste v dobrých rukách aj po realizovaní kúpy. Naše dlhoročné odborné znalosti, špecializované na svet riešení Reflex, vám ponúkajú najvyššiu úroveň bezpečnosti a funkčnosti vášho zariadenia. 

Popredajný servis a služby spoločnosti Reflex

Naše nástroje a aplikácie

Zabezpečiť čo najefektívnejšie a najjednoduchšie pracovné postupy. To je cieľom našich digitálnych nástrojov. Komplexné servisné služby a inteligentné aplikácie, ktoré podporujú našich zákazníkov v ich každodennom živote, boli vždy súčasťou ponuky služieb spoločnosti Reflex.

Celý svet našich nástrojov a aplikácií Reflex

Školenie Reflex je investíciou do vášho budúceho úspechu

Či za osobnej účasti, online alebo individuálne – vždy zodpovedajúce najnovšiemu stavu techniky. Náš školiaci program reflex4experts je orientovaný na vaše potreby a ponúka vhodné školenia pre každú úroveň znalostí a každú cieľovú skupinu.

Vedomosti a kompetencie vám zaisťujú výhodu pre úspech vašej každodennej práce.